powrót do menu

Regulamin sklepu KM AUTO CZĘŚCI

1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym katalog.km.auto.pl prowadzony jest przez firmę KM AUTO CZĘŚCI sp. kom. sp. z o.o. Mieczysław Janik, Krzysztof Jakubczyk, ul. Barniewicka 44, 80-299 Gdańsk, tel: 58 719 66 06, autoosowa@wp.pl, NIP 584-268-44-44, REGON 220882946.
 2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Warunki złożenia zamówienia

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Trójmiasta i okolic (Rzeczpospolita Polska).
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej katalog.km.auto.pl
 3. Realizacja zamówień następuje w godzinach otwarcia sklepu:
  1. od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 18:00.
  2. w Soboty w godzinach 8:00 – 14:00.
  3. w Niedziele i święta nieczynne
 4. Termin odbioru towaru wynosi 24 godziny od złożenia zamówienia, w godzinach otwarcia naszych punktów sprzedaży, chyba że zamawiany towar jest aktualnie na stanie magazynowym danego punktu.
 5. Elementy elektryczne nie podlegają zwrotowi.
 6. Prosimy dokładnie oglądać zdjęcia oraz czytać opisy produktów, aby uniknąć pomyłek w zamówieniu.

3. Płatności

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
 3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.
 5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

4. Dostawa

 1. Odbiór zrealizowanego zamówienia dokonywany jest przez Kupującego w wybranym punkcie sieci naszych sklepów.
 2. Towar, który nie zostanie odebrany w ciągu trzech dni roboczych zostaje usunięty z zamówienia.
 3. W niektórych przypadkach istnie możliwość dostarczenia towaru przez nasz transport.

5. Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr 1.
 2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu niezwłocznie lub nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego.

6. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2014 roku.